ရခိုင်ဌာနခွဲ

ရခိုင်ဌာနခွဲရေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့် ခုတ်မောင်းပုံ

စဉ်

ရေယာဉ်လမ်း

မိုင်

ခုတ်မောင်းပုံ

အသုံးပြု ရေယာဉ်

ဆိုက်ကပ် ထွက်ခွာ တံတား

ထွက်

ချိန်

ခရီးဆုံးသို့ ခန့်မှန်း ရောက်ချိန်

ခရီးဆုံးမှ ထွက်ချိန်

ခန့်မှန်း ရောက် ချိန်

အဆန် ရက်

အစုန် ရက်

၁။

စစ်တွေ-မြေပုံ-ကျောက်ဖြူ

၁၂၈

ယာယီရပ်နား

ကစ္ဆပနဒီ-၁၊၃

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၆:၃၀

၁၃:၀၀

၀၇:၃၀

၁၄:၃၀

၂။

စစ်တွေ-ကျောက်ဖြူ (ကမ်းရိုးတန်းတိုက်ရိုက်)

၇၀

ယာယီရပ်နား

ကစ္ဆပနဒီ-၁၊၃

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၆:၀၀

၁၂:၀၀

၀၇:၃၀

၁၁:၃၀

၃။

စစ်တွေ-မြေပုံ-ကျောက်ဖြူ-တောင်ကုတ်

၂၂၄

ယာယီရပ်နား

ကစ္ဆပနဒီ-၃

ဖောင်တော်ကြီးဆိပ်ကမ်း

၀၆:၀၀

၂၁:၂၀

၀၉:၃ဝ

၁၅:၀၀

၄။

စစ်တွေ-ဘူးသီးတောင်

၈၀

တစ်ပါတ်(၂)ခေါက်

(အင်္ဂါ၊စနေ)

အောင်တံခွန်၂/၇

စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်း

၀၇:၀၀

၁၇:၀၀

ဝ၇:၃ဝ

၁၇:၀၀

၅။

ကျောက်တော်-ပလက်ဝ

၄၀

တစ်ပါတ်(၂)ခေါက််

(အင်္ဂါ၊ သောကြာ)

ရေနယား-၁/ ရေဘဝဲ-၄

ကျောက်တော်

၀၇:၁၀

၁၆:၀၀

၀၇:၀၅

၁၆:၄၀